Information

Vigtige datoer:

Fordelingsmøde: Torsdag den. 20. juni 2024 i auditoriet på kasernen.

Kultur- og idrætsnatten: Fredag den 6. september 2024 på hele havnefronten.

Placeringer

Vi vil i år placere vælgerforeningerne i et område og danseforeningerne i flere områder.

Skriv en besked i tilmeldingen hvis I har brug for mere plads.

Den nøjagtige placering vil blive aftalt på fordelingsmødet. Så husk at sende en repræsentant, hvis I vil have indflydelse.

Hvis I har specielle ønsker, kan der skrives en besked på tilmeldingen.

Det kan være fx

  • anden stand-størrelse
  • I er flere foreninger som deler en stand.
  • Alle foreningerne bedes tilmelde sig separat, og oplyse om fælles stand.
  • specifik placering

Hvis I både har en stand, og deltager med opvisning på Sønderetorv, skal det krydses af i formularen.

Stande

Pladserne er 3×3 meter, så det passer til en standard pavillon.

På Sønder Havnegade og Nørre Havnegade er der som udgangspunkt kun muligt at få en enkelt plads pr forening.

På slotskajen og ved danseklubberne vil der være mulig for mere plads.

Offentliggørelse af data

Foreningsnavn og placering vil blive offentliggjort på nettet og andre medier.
Data på kontaktperson vil kun blive brugt internt.

Tilmeldingformular til Sønderborg Kultur & Idrætsnat 2024

Der åbnes for tilmeldinger 1.april 2024

Alle deltagende foreninger, som har bekræftet deres e-mail i forbindelse med tilmeldingen sidste år, vil får besked på den pågældende e-mail.

Kulturnatten afholdes fredag 6. september 2024

Hold dig løbende orienteret her på siden